Provozní doba

    Pondělí               

              8.00 - 18.00              

    Úterý

8.00 - 18.00

    Středa

8.00 - 18.00

    Čtvrtek

8.00 - 18.00

Poslední masáž v pondělí až čtvrtek končí nejpozději v 18.00

Pokud masáž přesáhne provozní dobu, je stanoven příplatek 20% z ceny provedené masáže za každou další započatou hodinu.