Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím dárkových poukázek nebo formou písemných objednávek

Prodávající (poskytovatel služby)

Monika Moravcová – masáže, Kollárova 131, Chrudim

Předmět prodeje

1. Předmětem prodeje jsou dárkové poukázky na masáže nebo jejich kombinaci. Poukázky lze zakoupit se stanovenou částkou (výši určí klient), kdy si obdarovaný sám vybere z nabídky masáží nebo může být na poukázce uvedena konkrétní masáž podle přání klienta za cenu dle platného ceníku.

2. Předmětem prodeje jsou masérské služby dle platné nabídky, které jsou objednány prostřednictvím objednávek firmy Benefit Management s.r.o., Lublaňská 40, Praha 2 nebo objednávkou zaměstnavatele klienta, kdy se jedná o nepeněžní plnění např. formou příspěvku z FKSP apod.

Platba a převzetí poukázek

Platba za nákup poukázek a jejich převzetí se provádí jedním z následujících způsobů:

  • hotově při osobním převzetí poukázky   
  • platbou předem na účet prodávajícího – poukázka je po zaplacení odeslána doporučeným dopisem na adresu kupujícího - k hodnotě poukázky se připočítává poštovné dle ceníku poštovního doručovatele 
  • dobírkou – k hodnotě poukázky se připočítává poštovné dle ceníku poštovního doručovatele  

Platba a převzetí objednávek

Převzetí objednávek a jejich proplacení probíhá dle závazných podmínek objednatele. 

Platnost poukázek a objednávek

Platnost poukázek je 4 měsíce od data vystavení uvedeného na poukázce nebo od převzetí objednávky poskytovatelem služby. Výjimku tvoří vánoční dárkové poukázky, které jsou platné do data uvedeného na poukázce.

V případě vypršení platnosti poukázky nebo objednávky bez předchozí včasné rezervace služby zaniká nárok držitele poukázky nebo objednávky na plnění bez jakékoli náhrady.

Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby nebo zruší objednanou masáž později než 4 hodiny před jejím začátkem, považuje se služba za vykonanou. Klientovi v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada.

Dostaví-li se klient na místo konání služby později o více jak 10 minut, bude mu služba o tento čas zkrácena.

Pokud klient provede rezervaci 15 dnů před vypršením platnosti poukázky nebo objednávky a nelze službu z kapacitních důvodů provést ve lhůtě platnosti, bude tato uskutečněna po oboustranné dohodě v nejbližším možném termínu - nejpozději do měsíce od vypršení platnosti. Jedná-li se o poukázku nebo objednávku se stanovenou částkou (např. pro kombinaci masáží apod.) nebo s výběrem více masáží, lze v tomto případě čerpat pouze jednu službu dle výběru klienta, zbytek poukázky nebo objednávky propadá bez nároku na další plnění.

Klient (spotřebitel) bere zakoupením dárkové poukázky nebo předložením objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.
 

Masáže Chrudim, Kollárova 131, 53701 Chrudim